Natuurrijk Nederland werkt aan Natuurrijk Texel

In het kader van de open oproep prachtige productielandschappen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, is het voorstel om te komen tot een natuurrijker Texel door het fonds gehonoreerd. Natuurrijk Nederland gaat, samen met vele betrokkenen op Texel het projectvoorstel uitwerken voor het uitvoeren van ontwerpend onderzoek naar de toekomstige synergie tussen natuurinclusieve landbouw, verhogen van de biodiversiteit en wonen.

Texel is Nederland in het klein, met een landgebruik dat in grote lijnen overeenkomt met heel Nederland. De nationale problemen komen er dan ook allemaal voor: klimaatverandering, stikstofproblematiek, de landbouwtransitie, biodiversiteitsverlies en de noodzaak om extra woningbouw te realiseren. Daarbij is er op Texel een belangrijke rol weggelegd voor recreatie en toerisme, en dit biedt goede mogelijkheden om het Nederland van de toekomst op lokale schaal zichtbaar te maken.

Het project wordt uitgevoerd door Cittaideale, in samenwerking met vele partijen op Texel ende Technische Universiteit Delft. Het project wordt mogelijk gemaakt door de steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Begin september zal een projectaanvraag worden ingediend.