UPDATE

Sinds de publicatie van het essay Natuurrijk Nederland kregen we de kans om onze visie in korte vorm te vertellen in de Volkskrant, het FD en het radioprogramma Vroege Vogels. Frank Kalshoven wijdde er ook een betoog aan. Het leidde tot veel reacties: van veel steun voor meer natuur, bouwers die duurzaam aan de slag willen, agrariërs die natuurinclusief willen boeren, ambtenaren die centrale regie willen, initiatiefnemers van voedselbossen tot natuurbewegingen die op zoek zijn naar een business case. Er werd zelfs een petitie gestart door the Pollinators.

Naast al die steunbetuigingen waren er ook vragen en kritiek: maar kan dat wel? Past het binnen de bestaande kaders en regels? Hoe zit het met de belangen van gemeentes, projectontwikkelaars en boeren? Allemaal terechte vragen waar wij ook niet de gedetailleerde antwoorden op hebben. Onze intentie was om een visie neer te leggen met een business case. Hoe we daar komen en hoe we het land opnieuw inrichten – dat is niet aan ons. Maar er hebben zich heel veel mensen en organisaties gemeld die een duit in het zakje willen doen, die concrete plannen hebben voor de invulling van een natuurrijk Nederland. 

In de volgende fase gaan wij ons dus richten op dat vervolg: het wat en het hoe. De ambitie is om begin mei een plan neer te leggen bij de dan net aangetreden Minister van Klimaat, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Met in dat vervolgplan een visie, een aantal voorgestelde keuzes en een paar schetsen van hoe Nederland er over 20 en 50 jaar uit zou kunnen zien. Daarin gaan we aandacht schenken aan de mooiste en meest veelbelovende plannen die ons inmiddels bekend zijn. We gaan die integreren tot een vorm die toegankelijk en helder moet zijn. De persoon die deze kar met ons gaat trekken, is Rob Roggema: expert met veel ervaring op het gebied van ruimtelijke transitie en inspirerend persoon. 

Blijf dus vooral ons mooie plannen en feedback sturen die passen in een toekomstig natuurrijk Nederland. Ons emailadres is natuurrijknl@gmail.com