Hier kunt u het plan voor een Nieuw Natuurrijk Nederland lezen

Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. En het kan ook nog budgetneutraal: een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo lossen we ook de urgente woningnood op.


Op 20 juni presenteren wij onze visie op hoe de toekomst van Nederland er uit kan zien
Lees meer

Natuurrijk Nederland werkt aan Natuurrijk Texel
Lees meer