Aankondiging

Op 20 juni presenteren wij onze visie op hoe de toekomst van Nederland er uit kan zien.

Het plan Natuurrijk Nederland geeft een visie hoe wij Nederland budgetneutraal kunnen omvormen naar een land met 50% natuur. Nederland opnieuw inrichten en voor de helft tot natuurrijk leefgebied maken is namelijk dé stap voorwaarts in de enorme uitdagingen voor ons klimaat, milieu en welzijn. Een ruimhartige en vrijwillige compensatie van de agrarische sector kan betaald worden door op een miniem deel van de grond huizen te bouwen. Zo wordt ook de urgente woningnood opgelost. De vraag die velen ons stelden na publicatie van ons eerste essay in 2020 was: ‘interessante visie, maar hoe dan? Na veel gesprekken en werksessies met belanghebbenden en deskundigen, delen we in dit vervolg ons antwoord op die vraag. Vanuit bepaalde uitgangspunten en prioriteiten maken we keuzes voor natuur, voedsel en wonen en ontwerpen we die keuzes op een nieuwe kaart van Nederland: een spannend en kleurrijk beeld, met kansen op een natuurrijke omgeving voor alle bewoners van het land.

Hier kunt u op 20 juni 2021 de resultaten zien van ons toekomstbeeld.